Het is moeilijker en vereist meer geestkracht, om als martelaar te leven dan om als martelaar te sterven


het-is-moeilijker-vereist-meer-geestkracht-om-als-martelaar-te-leven-dan-om-als-martelaar-te-sterven
horace mannhetismoeilijkervereistmeergeestkrachtomalsmartelaartelevendanstervenhet isis moeilijkermoeilijker enen vereistvereist meermeer geestkrachtom alsals martelaarmartelaar tete levenleven dandan omom alsals martelaarmartelaar tete stervenhet is moeilijkeris moeilijker enmoeilijker en vereisten vereist meervereist meer geestkrachtom als martelaarals martelaar temartelaar te levente leven danleven dan omdan om alsom als martelaarals martelaar temartelaar te stervenhet is moeilijker enis moeilijker en vereistmoeilijker en vereist meeren vereist meer geestkrachtom als martelaar teals martelaar te levenmartelaar te leven dante leven dan omleven dan om alsdan om als martelaarom als martelaar teals martelaar te stervenhet is moeilijker en vereistis moeilijker en vereist meermoeilijker en vereist meer geestkrachtom als martelaar te levenals martelaar te leven danmartelaar te leven dan omte leven dan om alsleven dan om als martelaardan om als martelaar teom als martelaar te sterven

De jongeren van een martelaar lijden meer dan de martelaar zelf -Friedrich Nietzsche
de-jongeren-van-een-martelaar-lijden-meer-dan-de-martelaar-zelf
Laat ons allen dapper genoeg zijn om de dood van een martelaar sterven, maar laat niemand zin hebben in het martelaarschap -Mahatma Gandhi
laat-ons-allen-dapper-genoeg-zijn-om-de-dood-van-een-martelaar-sterven-maar-laat-niemand-zin-hebben-in-het-martelaarschap
Het vereist uiterlijke moed om te sterven, het vereist innerlijke moed om te leven -Lao-Tse
het-vereist-uiterlijke-moed-om-te-sterven-het-vereist-innerlijke-moed-om-te-leven
De ware martelaar commandeert zelf het peloton dat hem terecht moet stellen -Sören Kierkegaard
de-ware-martelaar-commandeert-zelf-het-peloton-dat-hem-terecht-moet-stellen
De ware martelaar commandeert zelf het peloton dat hem terecht moet stellen. -Sören Kierkegaard
de-ware-martelaar-commandeert-zelf-het-peloton-dat-hem-terecht-moet-stellen