Het is zelfs voor een blinde duidelijk


het-is-zelfs-voor-een-blinde-duidelijk
aristofaneshetiszelfsvooreenblindeduidelijkhet isis zelfszelfs vooreen blindeblinde duidelijkhet is zelfsis zelfs voorzelfs voor eenvoor een blindeeen blinde duidelijkhet is zelfs vooris zelfs voor eenzelfs voor een blindevoor een blinde duidelijkhet is zelfs voor eenis zelfs voor een blindezelfs voor een blinde duidelijk

De blinde fortuin volgt blinde stoutmoedigheid -Jean de La Fontaine
de-blinde-fortuin-volgt-blinde-stoutmoedigheid
Voor blinde is een krans een slang -Kalidasa
voor-blinde-is-een-krans-een-slang
Er was nog nooit een blinde in het nudistenkamp -Woody Allen
er-was-nog-nooit-een-blinde-in-het-nudistenkamp
Een politicus heeft voor elk probleem een oplossing: simpel, duidelijk en verkeerd -Wiet van Broeckhoven
een-politicus-heeft-voor-elk-probleem-een-oplossing-simpel-duidelijk-verkeerd
Ieder is zijn plicht en recht duidelijk bewust; het recht voor zichzelf en de plicht voor de anderen -G.-M. Valtour
ieder-is-zijn-plicht-recht-duidelijk-bewust-het-recht-voor-zichzelf-de-plicht-voor-de-anderen