Het kwaad komt voort uit een tekort aan bewustzijn


het-kwaad-komt-voort-uit-een-tekort-aan-bewustzijn
boeddhahetkwaadkomtvoortuiteentekortaanbewustzijnhet kwaadkwaad komtkomt voortvoort uituit eeneen tekorttekort aanaan bewustzijnhet kwaad komtkwaad komt voortkomt voort uitvoort uit eenuit een tekorteen tekort aantekort aan bewustzijnhet kwaad komt voortkwaad komt voort uitkomt voort uit eenvoort uit een tekortuit een tekort aaneen tekort aan bewustzijnhet kwaad komt voort uitkwaad komt voort uit eenkomt voort uit een tekortvoort uit een tekort aanuit een tekort aan bewustzijn

Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wil -Mahatma Gandhi
kracht-komt-niet-voort-uit-een-lichamelijk-vermogen-het-komt-voort-uit-een-ontembare-wil
Veel van het kwaad, dat deze wereld teistert, komt voort uit woorden -Edmund Burke
veel-van-het-kwaad-dat-deze-wereld-teistert-komt-voort-uit-woorden
Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen -John Locke
koppigheid-komt-niet-voort-uit-aanhankelijkheid-aan-de-waarheid-doch-uit-onderwerping-aan-vooroordelen
Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheid -Inayat Khan
zorg-komt-voort-uit-vrees-vrees-komt-voort-uit-de-wolken-van-onwetendheid
Trots komt voort uit gebrek aan nadenken en aan zelfkennis -Joseph Addison
trots-komt-voort-uit-gebrek-aan-nadenken-aan-zelfkennis
In welke richting men ook moge proberen het natuurlijke bewustzijn uit te breiden of te cultiveren, dat bewustzijn is en blijft onder alle omstandigheden een dierlijk bewustzijn -Catharose de Petri
in-welke-richting-men-ook-moge-proberen-het-natuurlijke-bewustzijn-uit-te-breiden-of-te-cultiveren-dat-bewustzijn-is-blijft-onder-alle-omstandigheden