Het leven is te gelijk het allermakkelijkste en het allermoeilijkste


het-leven-is-te-gelijk-het-allermakkelijkste-het-allermoeilijkste
georg ebershetlevenistegelijkhetallermakkelijksteallermoeilijkstehet levenleven isis tete gelijkgelijk hethet allermakkelijksteallermakkelijkste enen hethet allermoeilijkstehet leven isleven is teis te gelijkte gelijk hetgelijk het allermakkelijkstehet allermakkelijkste enallermakkelijkste en heten het allermoeilijkstehet leven is televen is te gelijkis te gelijk hette gelijk het allermakkelijkstegelijk het allermakkelijkste enhet allermakkelijkste en hetallermakkelijkste en het allermoeilijkstehet leven is te gelijkleven is te gelijk hetis te gelijk het allermakkelijkstete gelijk het allermakkelijkste engelijk het allermakkelijkste en hethet allermakkelijkste en het allermoeilijkste

Ons leven is gelijk wijn: het restje verzuurt -Menander
ons-leven-is-gelijk-wijn-het-restje-verzuurt
Een kind wordt volwassen als het erachter komt dat het niet alleen het recht heeft gelijk te hebben, maar ook om geen gelijk te hebben -Thomas Szasz
een-kind-wordt-volwassen-als-het-erachter-komt-dat-het-niet-alleen-het-recht-heeft-gelijk-te-hebben-maar-ook-om-geen-gelijk-te-hebben
Het is het voorrecht van een genie, dat voor hem het leven nooit banaal wordt gelijk voor ons anderen -James Russell Lowell
het-is-het-voorrecht-van-een-genie-dat-voor-hem-het-leven-nooit-banaal-wordt-gelijk-voor-ons-anderen
Het komt er slechts op aan gelijk te hebben, niet gelijk te krijgen -Friedrich Hebbel
het-komt-er-slechts-op-aan-gelijk-te-hebben-niet-gelijk-te-krijgen
Het geweten heeft altijd gelijk, want het spreekt slechts dan, wanneer het gelijk heeft -August von Kotzebue
het-geweten-heeft-altijd-gelijk-want-het-spreekt-slechts-dan-wanneer-het-gelijk-heeft