Het publiek is zo onnozel, dat het liever het nieuwe dan het goede leest


het-publiek-is-zo-onnozel-dat-het-liever-het-nieuwe-dan-het-goede-leest
a. schopenhauerhetpubliekiszoonnozeldathetlievernieuwedangoedeleesthet publiekpubliek isis zozo onnozeldat hethet lieverliever hethet nieuwenieuwe dandan hethet goedegoede leesthet publiek ispubliek is zois zo onnozeldat het lieverhet liever hetliever het nieuwehet nieuwe dannieuwe dan hetdan het goedehet goede leesthet publiek is zopubliek is zo onnozeldat het liever hethet liever het nieuweliever het nieuwe danhet nieuwe dan hetnieuwe dan het goededan het goede leesthet publiek is zo onnozeldat het liever het nieuwehet liever het nieuwe danliever het nieuwe dan hethet nieuwe dan het goedenieuwe dan het goede leest

Op het publiek kan een schrijver gerust schelden; wie het leest, betrekt het toch niet op zichzelf -Fliegende Blätter
op-het-publiek-kan-een-schrijver-gerust-schelden-wie-het-leest-betrekt-het-toch-niet-op-zichzelf
Als de kritiek u het genoegen in uw werk beneemt, troost u dan daarmede, dat men zelfs over Gods meesterwerk, de wereld, niet altijd goede recensies leest -Ludwig Fulda
als-de-kritiek-u-het-genoegen-in-uw-werk-beneemt-troost-u-dan-daarmede-dat-men-zelfs-over-gods-meesterwerk-de-wereld-niet-altijd-goede-recensies-leest
Indien de kritiek u het genoegen in uw werk vergalt, troost u dan met deze gedachte, dat men zelfs over Gods meesterwerk, de wereld, niet altijd goede recensies leest -Ludwig Fulda
indien-de-kritiek-u-het-genoegen-in-uw-werk-vergalt-troost-u-dan-met-deze-gedachte-dat-men-zelfs-over-gods-meesterwerk-de-wereld-niet-altijd-goede
Het gewone publiek houdt alleen van het nieuwe, speciaal in de gehele kunst en poëzie -Johann Wolfgang von Goethe
het-gewone-publiek-houdt-alleen-van-het-nieuwe-speciaal-in-de-gehele-kunst-poëzie
Het heeft zijn goede grond, dat vorsten en vorstinnen zich liever laten uitschilderen met honden dan met mensen -Friedrich Hebbel
het-heeft-zijn-goede-grond-dat-vorsten-vorstinnen-zich-liever-laten-uitschilderen-met-honden-dan-met-mensen