Het recht, dat een grote en doelbewuste geest heeft over de ruwe geest van het gemeen


het-recht-dat-een-grote-doelbewuste-geest-heeft-over-de-ruwe-geest-van-het-gemeen
voltairehetrechtdateengrotedoelbewustegeestheeftoverderuwevanhetgemeenhet rechtdat eeneen grotegrote enen doelbewustedoelbewuste geestgeest heeftheeft overover dede ruweruwe geestgeest vanvan hethet gemeendat een groteeen grote engrote en doelbewusteen doelbewuste geestdoelbewuste geest heeftgeest heeft overheeft over deover de ruwede ruwe geestruwe geest vangeest van hetvan het gemeendat een grote eneen grote en doelbewustegrote en doelbewuste geesten doelbewuste geest heeftdoelbewuste geest heeft overgeest heeft over deheeft over de ruweover de ruwe geestde ruwe geest vanruwe geest van hetgeest van het gemeendat een grote en doelbewusteeen grote en doelbewuste geestgrote en doelbewuste geest heeften doelbewuste geest heeft overdoelbewuste geest heeft over degeest heeft over de ruweheeft over de ruwe geestover de ruwe geest vande ruwe geest van hetruwe geest van het gemeen

De waarlijk grote van geest heeft eigenschappen, die slechts de grote van geest weet te waarderen -G. C. Lichtenberg
de-waarlijk-grote-van-geest-heeft-eigenschappen-die-slechts-de-grote-van-geest-weet-te-waarderen
De grootste kunstenaar kan niets verzinnen dat niet vooraf al in de steen bestaat, maar als zijn hand niet met zijn geest meegaat zal hij het nooit van 't ruwe marmer winnen -Michelangelo
de-grootste-kunstenaar-kan-niets-verzinnen-dat-niet-vooraf-al-in-de-steen-bestaat-maar-als-zijn-hand-niet-met-zijn-geest-meegaat-zal-hij-het-nooit-van
Het hart is soms eerlijk; de geest is altijd min of meer gemeen -Charles-Louis Lemesle
het-hart-is-soms-eerlijk-de-geest-is-altijd-min-of-meer-gemeen
Ik houd van hem, die niet één droppel geest voor zichzelve houdt, maar geheel de geest van zijn deugd wil zijn; zo schrijdt hij als een geest over de brug -Friedrich Nietzsche
ik-houd-van-hem-die-niet-één-droppel-geest-voor-zichzelve-houdt-maar-geheel-de-geest-van-zijn-deugd-wil-zijn-zo-schrijdt-hij-als-een-geest-over-de
Niemand heeft een grote geest geweest zonder een bijmenging van waanzin -Aristoteles
niemand-heeft-een-grote-geest-geweest-zonder-een-bijmenging-van-waanzin