Het recht is honderdvoudig en elk oefent zijn eigen recht


het-recht-is-honderdvoudig-elk-oefent-zijn-eigen-recht
christian dietrich grabbehetrechtishonderdvoudigelkoefentzijneigenhet rechtrecht isis honderdvoudighonderdvoudig enen elkelk oefentoefent zijnzijn eigeneigen rechthet recht isrecht is honderdvoudigis honderdvoudig enhonderdvoudig en elken elk oefentelk oefent zijnoefent zijn eigenzijn eigen rechthet recht is honderdvoudigrecht is honderdvoudig enis honderdvoudig en elkhonderdvoudig en elk oefenten elk oefent zijnelk oefent zijn eigenoefent zijn eigen rechthet recht is honderdvoudig enrecht is honderdvoudig en elkis honderdvoudig en elk oefenthonderdvoudig en elk oefent zijnen elk oefent zijn eigenelk oefent zijn eigen recht

Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodigRechtvaardigheid is de standvastige en bestendige begeerte om elk zijn recht te gevenOnbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het rechtIeder is zijn plicht en recht duidelijk bewust; het recht voor zichzelf en de plicht voor de anderenDe geschiedenis is vaak niet anders dan een conflict tussen hetgeen elk volk onder zijn recht verstaatEigendomsrecht is recht tot gebruik en tot misbruik; zonder het recht om te misbruiken geen eigendom