Het succes drijft hen voort: zij kunnen omdat zij overtuigd zijn te kunnen


het-succes-drijft-hen-voort-zij-kunnen-omdat-zij-overtuigd-zijn-te-kunnen
vergiliushetsuccesdrijfthenvoortzijkunnenomdatovertuigdzijntehet successucces drijftdrijft henhen voortzij kunnenkunnen omdatomdat zijzij overtuigdovertuigd zijnzijn tete kunnenhet succes drijftsucces drijft hendrijft hen voortzij kunnen omdatkunnen omdat zijomdat zij overtuigdzij overtuigd zijnovertuigd zijn tezijn te kunnenhet succes drijft hensucces drijft hen voortzij kunnen omdat zijkunnen omdat zij overtuigdomdat zij overtuigd zijnzij overtuigd zijn teovertuigd zijn te kunnenhet succes drijft hen voortzij kunnen omdat zij overtuigdkunnen omdat zij overtuigd zijnomdat zij overtuigd zijn tezij overtuigd zijn te kunnen

Zij kunnen, omdat zij overtuigd zijn te kunnen -Vergilius
zij-kunnen-omdat-zij-overtuigd-zijn-te-kunnen
De vorsten maken vele ondankbaren omdat zij niet alles geven wat zij kunnen -Vauvenargues
de-vorsten-maken-vele-ondankbaren-omdat-zij-niet-alles-geven-wat-zij-kunnen
De meeste geloofsleraars verdedigen hun stellingen niet omdat zij van de waarheid er van overtuigd zijn, maar omdat zij de waarheid er van eenmaal beweerd hebben -G. C. Lichtenberg
de-meeste-geloofsleraars-verdedigen-hun-stellingen-niet-omdat-zij-van-de-waarheid-er-van-overtuigd-zijn-maar-omdat-zij-de-waarheid-er-van-eenmaal
Al het leed der mensen spruit hieruit voort, dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven -Blaise Pascal
al-het-leed-der-mensen-spruit-hieruit-voort-dat-zij-niet-rustig-in-hun-kamer-kunnen-blijven
Om door de vrouwen bemind te worden moet men hun laten geloven dat men hen niet kent. Zij kunnen onmogelijk aannemen dat een man hen zou kennen en toch van hen houden -Nicolas Chamfort
om-door-de-vrouwen-bemind-te-worden-moet-men-hun-laten-geloven-dat-men-hen-niet-kent-zij-kunnen-onmogelijk-aannemen-dat-een-man-hen-zou-kennen-toch
De beste leugenaars zijn zij die hun eigen onwaarheden geloven, omdat ze zich niet kunnen verraden -David P. Barash
de-beste-leugenaars-zijn-zij-die-hun-eigen-onwaarheden-geloven-omdat-ze-zich-niet-kunnen-verraden