Het woord actief komt van actie. Ja toch? Maar komt het woord passief nu ook van passie?


het-woord-actief-komt-van-actie-ja-toch-maar-komt-het-woord-passief-nu-ook-van-passie
fons jansenhetwoordactiefkomtvanactiejatochmaarhetpassiefnuookpassiehet woordwoord actiefactief komtkomt vanvan actieja tochmaar komtkomt hethet woordwoord passiefpassief nunu ookook vanvan passiehet woord actiefwoord actief komtactief komt vankomt van actiemaar komt hetkomt het woordhet woord passiefwoord passief nupassief nu ooknu ook vanook van passiehet woord actief komtwoord actief komt vanactief komt van actiemaar komt het woordkomt het woord passiefhet woord passief nuwoord passief nu ookpassief nu ook vannu ook van passiehet woord actief komt vanwoord actief komt van actiemaar komt het woord passiefkomt het woord passief nuhet woord passief nu ookwoord passief nu ook vanpassief nu ook van passie

Wat ook het passief van teleurstellingen moge zijn van het afgelopen jaar, men heeft altijd hoop te zetten op het actief van het jaar dat gaat beginnenIk kijk om mij heen: er is geen woord meer over van wat vroeger 'waarheid' heette, wij kunnen er niet meer tegen als een priester het woord 'waarheid' ook maar in de mond neemtToneelspelers kunnen grootse prestaties leveren, maar als je met ze praat, komt er geen verstandig woord uitPoëzie leest men niet woord na woord, vers na vers, maar woord op woord, vers op versEr is in onze talen maar een werkelijk woord: chaos. Zoals het woord 'god' betekent het alles of nietsHet verbazingwekkendste is, dat de ganse maatschappij niet in opstand komt op dat woord;