Het woord is een levend wezen


het-woord-is-een-levend-wezen
victor hugohetwoordiseenlevendwezenhet woordwoord isis eeneen levendlevend wezenhet woord iswoord is eenis een levendeen levend wezenhet woord is eenwoord is een levendis een levend wezenhet woord is een levendwoord is een levend wezen

De wereld is een levend wezenEen levend woord is het leven zelfEen levend wezen heeft als eerste impuls zichzelf in leven te houdenEen gedachte, door gelukkige formulering van lichaam en geest voorzien, wandelt de wereld door als een levend wezenElk levend wezen heeft het recht zich soms in zichzelf terug te trekken en te treuren om onze ontoereikendheid, om het feit dat we niets méér dan mensen zijnAl wat ik omtrent mijn begrafenis wens, is niet levend begraven te worden. Maar hoe of waar moet aan elk redelijk wezen volkomen onverschillig zijn