Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen


het-zijn-de-slechtste-vruchten-niet-waaraan-de-wespen-knagen
ovidiushetzijndeslechtstevruchtennietwaaraanwespenknagenhet zijnzijn dede slechtsteslechtste vruchtenvruchten nietwaaraan dede wespenwespen knagenhet zijn dezijn de slechtstede slechtste vruchtenslechtste vruchten nietwaaraan de wespende wespen knagenhet zijn de slechtstezijn de slechtste vruchtende slechtste vruchten nietwaaraan de wespen knagenhet zijn de slechtste vruchtenzijn de slechtste vruchten niet

Het zijn de slechtste boeken niet, waaraan de critici knagen.O, Zarathustra, uw vruchten zijn rijp, maar gij zijt niet rijp voor uw vruchten!Christus heeft nooit gewerkt met het onderscheid tussen orthodox en ketters, maar wel met het verschil in vruchten waaraan men beide kan kennenHet slechtste werk wordt altijd gedaan met de slechtste voornemensHerinneringen zijn insekten: vlinders of wespenIn een slecht treurspel vraagt de toeschouwer zich bij de ongemotiveerde dood van de heldin af: 'Waaraan sterft zij nu eigenlijk?' Waaraan? Aan het vijfde bedrijf!