Hij doet de hele dag niets en zelfs dat doet hij met tegenzin


hij-doet-de-hele-dag-niets-zelfs-dat-doet-hij-met-tegenzin
wiet van broeckhovenhijdoetdeheledagnietszelfsdathijmettegenzinhij doetdoet dede helehele dagdag nietsniets enen zelfszelfs datdat doetdoet hijhij metmet tegenzinhij doet dedoet de helede hele daghele dag nietsdag niets enniets en zelfsen zelfs datzelfs dat doetdat doet hijdoet hij methij met tegenzinhij doet de heledoet de hele dagde hele dag nietshele dag niets endag niets en zelfsniets en zelfs daten zelfs dat doetzelfs dat doet hijdat doet hij metdoet hij met tegenzinhij doet de hele dagdoet de hele dag nietsde hele dag niets enhele dag niets en zelfsdag niets en zelfs datniets en zelfs dat doeten zelfs dat doet hijzelfs dat doet hij metdat doet hij met tegenzin

Mijn zoon doet de hele dag aan meditatie. Ik vind dat beter dan dat hij gewoon niks zit te doen -Wiet van Broeckhoven
mijn-zoon-doet-de-hele-dag-aan-meditatie-ik-vind-dat-beter-dan-dat-hij-gewoon-niks-zit-te-doen
Mijn vulpen doet dag in dag uit zijn best. Want hij moet alles inventariseren Als ik iets zie dat hij wil kopiëren, dan krijgt hij een erectie in mijn vest -Simon Carmiggelt
mijn-vulpen-doet-dag-in-dag-uit-zijn-best-want-hij-moet-alles-inventariseren-als-ik-iets-zie-dat-hij-wil-kopiëren-dan-krijgt-hij-een-erectie-in-mijn
Niets is zo gemakkelijk, of het wordt moeilijk als men het met tegenzin doet -Terentius
niets-is-zo-gemakkelijk-of-het-wordt-moeilijk-als-men-het-met-tegenzin-doet
Een dichter is bezig als hij niets doet; de burger doet niets als hij bezig is -Jan Greshoff
een-dichter-is-bezig-als-hij-niets-doet-de-burger-doet-niets-als-hij-bezig-is
Elk mens vermoordt wat hij bemint, Heeft ieder dit gehoord? De ene doet het met zijn spot, de andere met een woord. De lafaard doet het met een kus, de dappere met een moord! -Oscar Wilde
elk-mens-vermoordt-wat-hij-bemint-heeft-ieder-dit-gehoord-de-ene-doet-het-met-zijn-spot-de-andere-met-een-woord-de-lafaard-doet-het-met-een-kus-de