Hoe dikwijls zijn de bespotten heel wat vrolijker dan de spotters


hoe-dikwijls-zijn-de-bespotten-heel-wat-vrolijker-dan-de-spotters
otto weisshoedikwijlszijndebespottenheelwatvrolijkerdanspottershoe dikwijlsdikwijls zijnzijn dede bespottenbespotten heelheel watwat vrolijkervrolijker dandan dede spottershoe dikwijls zijndikwijls zijn dezijn de bespottende bespotten heelbespotten heel watheel wat vrolijkerwat vrolijker danvrolijker dan dedan de spottershoe dikwijls zijn dedikwijls zijn de bespottenzijn de bespotten heelde bespotten heel watbespotten heel wat vrolijkerheel wat vrolijker danwat vrolijker dan devrolijker dan de spottershoe dikwijls zijn de bespottendikwijls zijn de bespotten heelzijn de bespotten heel watde bespotten heel wat vrolijkerbespotten heel wat vrolijker danheel wat vrolijker dan dewat vrolijker dan de spotters

Hoe vrolijker je bent, hoe meer je nog te leren hebt -Don Herold
hoe-vrolijker-bent-hoe-meer-nog-te-leren-hebt
Het is dikwijls heel moeilijk om voor wat men wil verzwijgen de juiste uitdrukking te vinden -Otto Weiss
het-is-dikwijls-heel-moeilijk-om-voor-wat-men-wil-verzwijgen-de-juiste-uitdrukking-te-vinden
Er zijn mensen, die men onmogelijk doeltreffender kan bespotten dan door ze ernstig te nemen -Ernst Hohenemser
er-zijn-mensen-die-men-onmogelijk-doeltreffender-kan-bespotten-dan-door-ze-ernstig-te-nemen
We zouden heel wat minder inzitten over wat mensen over ons zeiden, als we wisten hoe weinig ze dat deden -Ann Landers
we-zouden-heel-wat-minder-inzitten-over-wat-mensen-over-ons-zeiden-als-we-wisten-hoe-weinig-ze-dat-deden
De jeugd duurt heel wat langer dan zij denken, die jong zijn -Comtesse Diane de Beausacq
de-jeugd-duurt-heel-wat-langer-dan-zij-denken-die-jong-zijn
Luie mensen zijn dikwijls heel fijne mensen -Chris Yperman
luie-mensen-zijn-dikwijls-heel-fijne-mensen