Hoe snel komt de mens in opstand, wanneer het goud zijn doel wordt?


hoe-snel-komt-de-mens-in-opstand-wanneer-het-goud-zijn-doel-wordt
william shakespearehoesnelkomtdemensinopstandwanneerhetgoudzijndoelwordthoe snelsnel komtkomt dede mensmens inin opstandwanneer hethet goudgoud zijnzijn doeldoel wordthoe snel komtsnel komt dekomt de mensde mens inmens in opstandwanneer het goudhet goud zijngoud zijn doelzijn doel wordthoe snel komt desnel komt de menskomt de mens inde mens in opstandwanneer het goud zijnhet goud zijn doelgoud zijn doel wordthoe snel komt de menssnel komt de mens inkomt de mens in opstandwanneer het goud zijn doelhet goud zijn doel wordt

Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeemHet wordt tijd, dat de mens zijn doel kiest. Het wordt tijd, dat de mens de kiem van zijn hoogste verwachting plantHet komt er meer op aan, hoe een mens zijn lot opneemt, dan hoe zijn lot isInderdaad, wij beleven thans het gouden tijdperk. Eer is voor goud te koop, liefde wordt door goud verworvenRoem, die snel komt, verdwijnt ook snelWanneer studie werken wordt, is het beter de studiestof zo snel mogelijk te veranderen