Hoeveel hangt, zelfs in het rijk van de geesten, af van plaats en tijd! Wat eens verkeerd was, geldt thans als waar, en als dom wat eens verstandig was


hoeveel-hangt-zelfs-in-het-rijk-van-de-geesten-af-van-plaats-tijd-wat-eens-verkeerd-was-geldt-thans-als-waar-als-dom-wat-eens-verstandig-was
franz grillparzerhoeveelhangtzelfsinhetrijkvandegeestenafplaatstijdwateensverkeerdwasgeldtthansalswaardomwatverstandigwashoeveel hangtzelfs inin hethet rijkrijk vanvan dede geestenaf vanvan plaatsplaats enen tijdwat eenseens verkeerdverkeerd wasgeldt thansthans alsals waaren alsals domdom watwat eenseens verstandigverstandig waszelfs in hetin het rijkhet rijk vanrijk van devan de geestenaf van plaatsvan plaats enplaats en tijdwat eens verkeerdeens verkeerd wasgeldt thans alsthans als waaren als domals dom watdom wat eenswat eens verstandigeens verstandig was

Leer uit eens anders doen hetgeen gij volgen moet. Eens anders leven toont wat kwaad is, of wat goed -Marcus Cato
leer-uit-eens-anders-doen-hetgeen-gij-volgen-moet-eens-anders-leven-toont-wat-kwaad-is-of-wat-goed
Alles wat verstandig is, is reeds gedacht, men moet slechts proberen, het nog eens te denken -Johann Wolfgang von Goethe
alles-wat-verstandig-is-is-reeds-gedacht-men-moet-slechts-proberen-het-nog-eens-te-denken
Als je je somber voelt, neem dan eens een uurtje vrij en bedenk hoeveel beter deze wereld is dan de hel. Natuurlijk zul je er niet erg van opkikkeren als je verwacht daarheen te zullen gaan -Don Marquis
als-somber-voelt-neem-dan-eens-een-uurtje-vrij-bedenk-hoeveel-beter-deze-wereld-is-dan-de-hel-natuurlijk-zul-er-niet-erg-van-opkikkeren-als
O, als de rijke eens rijk was gelijk de arme zich rijken voorstelt! -Ralph Waldo Emerson
o-als-de-rijke-eens-rijk-was-gelijk-de-arme-zich-rijken-voorstelt
Weer eens alleen op zaterdagavond. De regering zou daar eens wat aan moeten doen.  Al gaven ze maar liefdespostzegels uit -Woody Allen
weer-eens-alleen-op-zaterdagavond-de-regering-zou-daar-eens-wat-aan-moeten-doen-al-gaven-ze-maar-liefdespostzegels-uit
De grote Caesar stierf, verging; wellicht, Dat hier of daar zijn stof een muurspleet dicht; Ach, dat het stof, eens als een god vereerd, Thans als muurspecie wintervlagen keert! -William Shakespeare
de-grote-caesar-stierf-verging-wellicht-dat-hier-of-daar-zijn-stof-een-muurspleet-dicht-ach-dat-het-stof-eens-als-een-god-vereerd-thans-als-muurspecie