Hoevelen zouden niet ter kerke gaan, als alleen God hen daar zag


hoevelen-zouden-niet-ter-kerke-gaan-als-alleen-god-hen-daar-zag
jean antoine petit-sennhoevelenzoudennietterkerkegaanalsalleengodhendaarzaghoevelen zoudenzouden nietniet terter kerkekerke gaanals alleenalleen godgod henhen daardaar zaghoevelen zouden nietzouden niet terniet ter kerketer kerke gaanals alleen godalleen god hengod hen daarhen daar zaghoevelen zouden niet terzouden niet ter kerkeniet ter kerke gaanals alleen god henalleen god hen daargod hen daar zaghoevelen zouden niet ter kerkezouden niet ter kerke gaanals alleen god hen daaralleen god hen daar zag

Het woord godsdienst moest anders gebruikt worden; niet meer voor het ter kerke gaan, maar alleen voor goede handelingen -G. C. Lichtenberg
het-woord-godsdienst-moest-anders-gebruikt-worden-niet-meer-voor-het-ter-kerke-gaan-maar-alleen-voor-goede-handelingen
De kenner en de gekende zijn één. Eenvoudige mensen menen, dat zij God zouden kunnen zien, alsof Hij daar stond en zij hier. Dit is niet zo. God en Ik, wij zijn één in kennis -Eckhart Tolle
de-kenner-de-gekende-zijn-één-eenvoudige-mensen-menen-dat-zij-god-zouden-kunnen-zien-alsof-hij-daar-stond-zij-hier-dit-is-niet-zo-god-ik-wij
Helaas! Ik zag hem gestaag vooruit gaan, maar ik zag hem nooit zijn vooruitgang remmen -Confucius
helaas-ik-zag-hem-gestaag-vooruit-gaan-maar-ik-zag-hem-nooit-zijn-vooruitgang-remmen
Het is gemakkelijk de knapste mensen te bedriegen door bij hen aan te komen met dingen waarvan ze geen verstand hebben doch die hun ter harte gaan -Vauvenargues
het-is-gemakkelijk-de-knapste-mensen-te-bedriegen-door-bij-hen-aan-te-komen-met-dingen-waarvan-ze-geen-verstand-hebben-doch-die-hun-ter-harte-gaan