Ieder ijdel zwijgen zal ons evenzeer aangerekend worden als ieder ijdel woord


ieder-ijdel-zwijgen-zal-ons-evenzeer-aangerekend-worden-als-ieder-ijdel-woord
benjamin frankliniederijdelzwijgenzalonsevenzeeraangerekendwordenalsiederwoordieder ijdelijdel zwijgenzwijgen zalzal onsons evenzeerevenzeer aangerekendaangerekend wordenworden alsals iederieder ijdelijdel woordieder ijdel zwijgenijdel zwijgen zalzwijgen zal onszal ons evenzeerons evenzeer aangerekendevenzeer aangerekend wordenaangerekend worden alsworden als iederals ieder ijdelieder ijdel woordieder ijdel zwijgen zalijdel zwijgen zal onszwijgen zal ons evenzeerzal ons evenzeer aangerekendons evenzeer aangerekend wordenevenzeer aangerekend worden alsaangerekend worden als iederworden als ieder ijdelals ieder ijdel woordieder ijdel zwijgen zal onsijdel zwijgen zal ons evenzeerzwijgen zal ons evenzeer aangerekendzal ons evenzeer aangerekend wordenons evenzeer aangerekend worden alsevenzeer aangerekend worden als iederaangerekend worden als ieder ijdelworden als ieder ijdel woord

Ieder mens heeft het recht om ijdel te zijn tot het ogenblik dat hij succes heeft -Benjamin Disraeli
ieder-mens-heeft-het-recht-om-ijdel-te-zijn-tot-het-ogenblik-dat-hij-succes-heeft
Het is een dwaling te menen dat de vrouw ijdel is. Alleen mannen zijn ijdel. De vrouw wenst slechts het voorwerp van deze ijdelheid te zijn -Godfried Bomans
het-is-een-dwaling-te-menen-dat-de-vrouw-ijdel-is-alleen-mannen-zijn-ijdel-de-vrouw-wenst-slechts-het-voorwerp-van-deze-ijdelheid-te-zijn
De wereld zou doodvervelend zijn als niet ieder zich stiekem superieur achtte aan bijna ieder ander mens -Don Marquis
de-wereld-zou-doodvervelend-zijn-als-niet-ieder-zich-stiekem-superieur-achtte-aan-bijna-ieder-ander-mens
Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt -E. von Feuchtersleben
ieder-mens-is-een-antaeus-de-moederlijke-aarde-sterkt-bezielt-ieder-tot-de-onoverwinnelijkheid-als-hij-haar-met-liefde-vasthoudt
Men moge ons ijdel vinden; maar wij hebben er soms behoefte aan, dat men ons van onze verdienste verzekert -Vauvenargues
men-moge-ons-ijdel-vinden-maar-wij-hebben-er-soms-behoefte-aan-dat-men-ons-van-onze-verdienste-verzekert
Nooit! dat is lang, mevrouw, en dat woord bedriegt ons evenzeer in de politiek als in de liefde -Casimir Delavigne
nooit-dat-is-lang-mevrouw-dat-woord-bedriegt-ons-evenzeer-in-de-politiek-als-in-de-liefde