Ieder is zichzelf het naast


ieder-is-zichzelf-het-naast
terentiusiederiszichzelfhetnaastieder isis zichzelfzichzelf hethet naastieder is zichzelfis zichzelf hetzichzelf het naastieder is zichzelf hetis zichzelf het naastieder is zichzelf het naast

Nooit over zichzelf tot anderen praten, en met hen alleen over henzelf spreken, ziedaar de hele kunst van te behagen. Ieder weet het, en ieder vergeet het -Edmond de Goncourt
nooit-over-zichzelf-tot-anderen-praten-met-hen-alleen-over-henzelf-spreken-ziedaar-de-hele-kunst-van-te-behagen-ieder-weet-het-ieder-vergeet-het
Met naast een vrouw te slapen hebben weinig wat misdaan; doch wel met er wakker naast te blijven liggen -Louis Paul Boon
met-naast-een-vrouw-te-slapen-hebben-weinig-wat-misdaan-doch-wel-met-er-wakker-naast-te-blijven-liggen
Dit is eerst goede kritiek, die naast datgene wat haar mishaagt, iets van zichzelf en iets beters weet te stellen -Emanuel Geibel
dit-is-eerst-goede-kritiek-die-naast-datgene-wat-haar-mishaagt-iets-van-zichzelf-iets-beters-weet-te-stellen
Nooit zal ik als een gans mij laten leiden door instinct, maar optreden alsof de man schepper is van zichzelf en niemand naast zich kent -William Shakespeare
nooit-zal-ik-als-een-gans-mij-laten-leiden-door-instinct-maar-optreden-alsof-de-man-schepper-is-van-zichzelf-niemand-naast-zich-kent
Ieder mens is een uniek persoon en eigenlijk, op zichzelf, het grootste kunstwerk ooit -Thomas Bernhard
ieder-mens-is-een-uniek-persoon-eigenlijk-op-zichzelf-het-grootste-kunstwerk-ooit
Een ieder begrijpt slechts datgene wat hij in zichzelf terugvindt -Henri Frédéric Amiel
een-ieder-begrijpt-slechts-datgene-wat-hij-in-zichzelf-terugvindt