Ieder kind wil graag boodschappen doen, als je het vraagt rond bedtijd


ieder-kind-wil-graag-boodschappen-doen-als-het-vraagt-rond-bedtijd
john skeltoniederkindwilgraagboodschappendoenalshetvraagtrondbedtijdieder kindkind wilwil graaggraag boodschappenboodschappen doenals jeje hethet vraagtvraagt rondrond bedtijdieder kind wilkind wil graagwil graag boodschappengraag boodschappen doenals je hetje het vraagthet vraagt rondvraagt rond bedtijdieder kind wil graagkind wil graag boodschappenwil graag boodschappen doenals je het vraagtje het vraagt rondhet vraagt rond bedtijdieder kind wil graag boodschappenkind wil graag boodschappen doenals je het vraagt rondje het vraagt rond bedtijd

Als ik boodschappen ga doen ga ik met de auto, omdat ik niet van die vieze uitlaatgassen in wil ademenDe wereld draait rond de vrouw. Wordt een man geboren, dan vraagt iedereen: hoe gaat het met de moeder? Trouwt hij, dan zegt men: wat een knappe bruid. Sterft hij, dan vraagt men : hoeveel erft ze?Ieder kind dat niet een staartdeling kan doen verdient het niet om te rokenIeder, die iets goed wil doen moet het van een hoger standpunt benaderenAls een vriend je vraagt om geld te lenen, denk dan na welke van de twee je wil verliezenWat de tijd is? Als niemand het mij vraagt, weet ik het; als ik het wil uitleggen, weet ik het niet