Ieder mens is een uniek persoon en eigenlijk, op zichzelf, het grootste kunstwerk ooit


ieder-mens-is-een-uniek-persoon-eigenlijk-op-zichzelf-het-grootste-kunstwerk-ooit
thomas bernhardiedermensiseenuniekpersooneigenlijkopzichzelfhetgrootstekunstwerkooitieder mensmens isis eeneen uniekuniek persoonpersoon enen eigenlijkop zichzelfhet grootstegrootste kunstwerkkunstwerk ooitieder mens ismens is eenis een uniekeen uniek persoonuniek persoon enpersoon en eigenlijkhet grootste kunstwerkgrootste kunstwerk ooitieder mens is eenmens is een uniekis een uniek persooneen uniek persoon enuniek persoon en eigenlijkhet grootste kunstwerk ooitieder mens is een uniekmens is een uniek persoonis een uniek persoon eneen uniek persoon en eigenlijk

Ik ben een uniek wezen, en alleen wanneer ik mijn uniek-zijn leef, slaagt mijn uniek geluk -Seneca
ik-ben-een-uniek-wezen-alleen-wanneer-ik-mijn-uniek-zijn-leef-slaagt-mijn-uniek-geluk
Laat hen, die zich over iemand beklagen, tot zichzelf ingaan en zich afvragen, of zij ooit in het bijzijn van die persoon goed zijn geweest -Maurice Maeterlinck
laat-hen-die-zich-over-iemand-beklagen-tot-zichzelf-ingaan-zich-afvragen-of-zij-ooit-in-het-bijzijn-van-die-persoon-goed-zijn-geweest
Ieder mens heeft het bezit over zijn eigen persoon. Niemand anders heeft hier recht op, alleen hijzelf -John Locke
ieder-mens-heeft-het-bezit-over-zijn-eigen-persoon-niemand-anders-heeft-hier-recht-op-alleen-hijzelf
Eigenlijk moest er achter de deur van ieder tevreden en gelukkig mens iemand staan met een hamertje die er door zijn geklop gedurig aan herinnerde dat er ook ongelukkige mensen bestaan -Anton Tsjechow
eigenlijk-moest-er-achter-de-deur-van-ieder-tevreden-gelukkig-mens-iemand-staan-met-een-hamertje-die-er-door-zijn-geklop-gedurig-aan-herinnerde-dat
De mens is een eeuwig raadsel voor zichzelf; zijn eigen persoon is een huis dat hij nooit binnengaat en waarvan hij slechts de buitenkant bestudeert -Emile Souvestre
de-mens-is-een-eeuwig-raadsel-voor-zichzelf-zijn-eigen-persoon-is-een-huis-dat-hij-nooit-binnengaat-waarvan-hij-slechts-de-buitenkant-bestudeert
Het grootste kwaad dat een mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken -Johann Wolfgang von Goethe
het-grootste-kwaad-dat-een-mens-kan-overkomen-is-dat-hij-slecht-over-zichzelf-gaat-denken