Ieder moet een eigen mogelijkheid van hoger leven weten te vinden in de nederige en onvermijdelijke dagelijkse werkelijkheid. Dit is het hoogste levensdoel


ieder-moet-een-eigen-mogelijkheid-van-hoger-leven-weten-te-vinden-in-de-nederige-onvermijdelijke-dagelijkse-werkelijkheid-dit-is-het-hoogste
maurice maeterlinckiedermoeteeneigenmogelijkheidvanhogerlevenwetentevindenindenederigeonvermijdelijkedagelijksewerkelijkheidditishethoogstelevensdoelieder moetmoet eeneen eigeneigen mogelijkheidmogelijkheid vanvan hogerhoger levenleven wetenweten tete vindenvinden inin dede nederigenederige enen onvermijdelijkeonvermijdelijke dagelijksedagelijkse werkelijkheiddit isis hethet hoogstehoogste levensdoelieder moet eenmoet een eigeneen eigen mogelijkheideigen mogelijkheid vanmogelijkheid van hogervan hoger levenhoger leven wetenleven weten teweten te vindente vinden invinden in dein de nederigede nederige ennederige en onvermijdelijkeen onvermijdelijke dagelijkseonvermijdelijke dagelijkse werkelijkheiddit is hetis het hoogstehet hoogste levensdoel

Het levensdoel is het enige geluk, het vinden waard; en men kan het niet in verre landen vinden, maar in het eigen hartIeder, die iets goed wil doen moet het van een hoger standpunt benaderenDe hoogste kennis over God, die wij in dit leven kunnen verkrijgen, bestaat uit het weten, dat Hij verheven is boven alles, wat wij van hem denkenOmdat je niet universeel kunt zijn en alles weten wat er over alles te weten valt, moet je van alles een beetje weten. Want het is veel beter van alles iets te weten dan van één ding alles. Zo'n universaliteit is het mooist. Kon je beide hebben dan was het nog beter, maar als je moet kiezen kies dan het eerste. Ook het grote publiek weet het en handelt ernaar, want dit heeft vaak een goed oordeelDe werkelijkheid is een vormloos lokaas,  En alleen als we dit weten,  Durven we onwerkelijk te zijnBij het sluiten van een huwelijk moet een ieder zijn eigen scheidsrechter zijn over zijn eigen gedachten, en met zich zelf te rade gaan