Ieder wil een vriend hebben; niemand doet zijn best er een te zijn


ieder-wil-een-vriend-hebben-niemand-doet-zijn-best-er-een-te-zijn
alphonse karriederwileenvriendhebbenniemanddoetzijnbesterteieder wilwil eeneen vriendvriend hebbendoet zijnzijn bestbest erer eeneen tete zijnieder wil eenwil een vriendeen vriend hebbenniemand doet zijndoet zijn bestzijn best erbest er eener een teeen te zijnieder wil een vriendwil een vriend hebbenniemand doet zijn bestdoet zijn best erzijn best er eenbest er een teer een te zijnieder wil een vriend hebbenniemand doet zijn best erdoet zijn best er eenzijn best er een tebest er een te zijn

Een ieder wil lang leven, maar niemand wil oud zijn.Alle dingen worden overvloediger gemakkelijker en beter voortgebracht als ieder dat gene doet wat bij zijn aanleg past dit op het juiste moment doet en de overige zaken aan een ander overlaatGeen man kan gelukkig zijn zonder een vriend, noch zeker zijn van zijn vriend, totdat hij ongelukkig isAls je in Washington een échte vriend wil hebben, schaf dan een hond aanElk mens vermoordt wat hij bemint, Heeft ieder dit gehoord? De ene doet het met zijn spot, de andere met een woord. De lafaard doet het met een kus, de dappere met een moord!Jaloers zijn op een vriend bewijst dat je niet echt zijn vriend bent