Iedere vleier leeft ten koste van hem die naar hem luistert


iedere-vleier-leeft-ten-koste-van-hem-die-naar-hem-luistert
jean de la fontaineiederevleierleefttenkostevanhemdienaarluistertiedere vleiervleier leeftleeft tenten kostekoste vanvan hemhem diedie naarnaar hemhem luistertiedere vleier leeftvleier leeft tenleeft ten kosteten koste vankoste van hemvan hem diehem die naardie naar hemnaar hem luistertiedere vleier leeft tenvleier leeft ten kosteleeft ten koste vanten koste van hemkoste van hem dievan hem die naarhem die naar hemdie naar hem luistertiedere vleier leeft ten kostevleier leeft ten koste vanleeft ten koste van hemten koste van hem diekoste van hem die naarvan hem die naar hemhem die naar hem luistert

Je uitleven gaat altijd ten koste van een ander en in dit geval ten koste van de vrouwVrees niet uw vijanden; wee hem, die er geen in deze wereld heeft. Maar tracht geen vat op u te geven, noch in het belachelijke, noch ten koste van uw aanzienEr zit een haak in iedere weldaad, die zich in de kaak vasthecht van hem die de weldaad aanneemt, en hem heensleept waar de weldoener wilEen staat kan op om twee redenen worden aangevallen: ten eerste omdat men hem wil onderwerpen, en ten tweede omdat men bang is door hem onderworpen te wordenHet idealisme van de Toekomst ziet een dieper conflict: dat van mens en mensheid; de individu wordt in gekneld in de machine der samenleving, van de mensenwereld verwacht hij zijn geluk, hulp en brood; maar zij redt de soort ten koste van de individualiteit; zij werpt hem uit, zo niet hijzelf zijn plaats vasthoudtDe man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit