Iedere vorm van psychologische afhankelijkheid en iedere vlucht, hetzij door drank hetzij door drugs, in de hoop daarmee de geest sensitiever te maken, versuft en verwringt hem


iedere-vorm-van-psychologische-afhankelijkheid-iedere-vlucht-hetzij-door-drank-hetzij-door-drugs-in-de-hoop-daarmee-de-geest-sensitiever-te-maken
krishnamurtiiederevormvanpsychologischeafhankelijkheidiederevluchthetzijdoordrankdrugsindehoopdaarmeegeestsensitievertemakenversuftverwringthemiedere vormvorm vanvan psychologischepsychologische afhankelijkheidafhankelijkheid enen iedereiedere vluchthetzij doordrank hetzijhetzij doorin dede hoophoop daarmeedaarmee dede geestgeest sensitieversensitiever tete makenversuft enen verwringtverwringt hemiedere vorm vanvorm van psychologischevan psychologische afhankelijkheidpsychologische afhankelijkheid enafhankelijkheid en iedereen iedere vluchthetzij door drankdoor drank hetzijdrank hetzij doorhetzij door drugsin de hoopde hoop daarmeehoop daarmee dedaarmee de geestde geest sensitievergeest sensitiever tesensitiever te makenversuft en verwringten verwringt hem

Iedereen heeft enig gevoel van godsdienst, hetzij tot zijn angst, hetzij tot zijn troostMijn geweten zegt mij dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel geschreven, nimmer een stap heb gedaan om de gunst te bejagen, hetzij van het volk, hetzij van een vorstKunstenaars krijgen anders altijd dergelijke onderscheidingen te laat, hetzij dan wanneer zij geen prikkel meer nodig hebben, hetzij dikwijls ook, wanneer zij het niet meer waard zijnIedere gedachte die ik in een vorm gevangen heb, moet ik bevrijden door mijn dadenWanneer men naar school gaat of naar de universiteit, leert men een heleboel informatie, misschien niet altijd van groot belang, maar men leert het in ieder geval.Dat wordt tot kennis en vanuit die kennis handelen we, hetzij op technisch gebied, hetzij op het hele gebied van het bewustzijnZoals niet iedere wijn verzuurt door ouderdom, zo ook niet iedere leeftijd