Ik ben niet bang voor de dood, ik wil er gewoon niet bij zijn als het gebeurt


ik-ben-niet-bang-voor-de-dood-ik-wil-er-gewoon-niet-bij-zijn-als-het-gebeurt
woody allenikbennietbangvoordedoodikwilergewoonbijzijnalshetgebeurtik benben nietniet bangbang voorde doodik wilwil erer gewoongewoon nietniet bijbij zijnzijn alsals hethet gebeurtik ben nietben niet bangniet bang voorbang voor devoor de doodik wil erwil er gewooner gewoon nietgewoon niet bijniet bij zijnbij zijn alszijn als hetals het gebeurtik ben niet bangben niet bang voorniet bang voor debang voor de doodik wil er gewoonwil er gewoon nieter gewoon niet bijgewoon niet bij zijnniet bij zijn alsbij zijn als hetzijn als het gebeurtik ben niet bang voorben niet bang voor deniet bang voor de doodik wil er gewoon nietwil er gewoon niet bijer gewoon niet bij zijngewoon niet bij zijn alsniet bij zijn als hetbij zijn als het gebeurt

Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt -Woody Allen
ik-ben-niet-bang-om-dood-te-gaan-ik-wil-er-alleen-niet-bij-zijn-als-het-gebeurt
Als mensen niet bang zijn voor de dood, kun je hen niet met de dood bedreigen. Als mensen bang zijn voor de dood, kun je wijzen naar een beul -Lao-Tse
als-mensen-niet-bang-zijn-voor-de-dood-kun-hen-niet-met-de-dood-bedreigen-als-mensen-bang-zijn-voor-de-dood-kun-wijzen-naar-een-beul
Voor de dood zelf ben ik niet bang. Helemaal niet. Ik heb heel wat waardeloze zakken dood zien gaan, en als die het kunnen, kan ik het ook -Haruki Murakami
voor-de-dood-zelf-ben-ik-niet-bang-helemaal-niet-ik-heb-heel-wat-waardeloze-zakken-dood-zien-gaan-als-die-het-kunnen-kan-ik-het-ook
Ik ben niet bang voor de dood, maar ik heb geen haast om te sterven. Ik heb zoveel dat ik eerst wil doen -Steven Hawking
ik-ben-niet-bang-voor-de-dood-maar-ik-heb-geen-haast-om-te-sterven-ik-heb-zoveel-dat-ik-eerst-wil-doen