Ik blijf erbij dat een pianoleraar zelf moet kunnen spelen om een ander iets te kunnen leren


ik-blijf-erbij-dat-een-pianoleraar-zelf-moet-kunnen-spelen-om-een-ander-iets-te-kunnen-leren
johan derksenikblijferbijdateenpianoleraarzelfmoetkunnenspelenomanderietstelerenik blijfblijf erbijerbij datdat eeneen pianoleraarpianoleraar zelfzelf moetmoet kunnenkunnen spelenspelen omom eenander ietsiets tete kunnenkunnen lerenik blijf erbijblijf erbij daterbij dat eendat een pianoleraareen pianoleraar zelfpianoleraar zelf moetzelf moet kunnenmoet kunnen spelenkunnen spelen omspelen om eenom een andereen ander ietsander iets teiets te kunnente kunnen lerenik blijf erbij datblijf erbij dat eenerbij dat een pianoleraardat een pianoleraar zelfeen pianoleraar zelf moetpianoleraar zelf moet kunnenzelf moet kunnen spelenmoet kunnen spelen omkunnen spelen om eenspelen om een anderom een ander ietseen ander iets teander iets te kunneniets te kunnen lerenik blijf erbij dat eenblijf erbij dat een pianoleraarerbij dat een pianoleraar zelfdat een pianoleraar zelf moeteen pianoleraar zelf moet kunnenpianoleraar zelf moet kunnen spelenzelf moet kunnen spelen ommoet kunnen spelen om eenkunnen spelen om een anderspelen om een ander ietsom een ander iets teeen ander iets te kunnenander iets te kunnen leren

Men moet zich bij tijden kunnen vergeten, als men van de dingen, die wij niet zelf zijn, iets wil lerenEr zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt; er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt en er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelenAls we maar willen, kunnen we tegenspoed gemakkelijk leren verdragen. Van een ander bedoel ikJe moet al een zoontje hebben om nog eens met je vader te kunnen spelenSeksuologen zijn pianostemmers die zelf niet goed kunnen spelenMen moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnen gaan