Ik geloof dat zij over mij spraken, want zij lachten heel behoorlijk


ik-geloof-dat-zij-over-mij-spraken-want-zij-lachten-heel-behoorlijk
george farquharikgeloofdatzijovermijsprakenwantlachtenheelbehoorlijkik geloofgeloof datdat zijzij overover mijmij sprakenwant zijzij lachtenlachten heelheel behoorlijkik geloof datgeloof dat zijdat zij overzij over mijover mij sprakenwant zij lachtenzij lachten heellachten heel behoorlijkik geloof dat zijgeloof dat zij overdat zij over mijzij over mij sprakenwant zij lachten heelzij lachten heel behoorlijkik geloof dat zij overgeloof dat zij over mijdat zij over mij sprakenwant zij lachten heel behoorlijk

Er zijn heel oprechte lieden die eerst menen dat zij een koopje gehad hebben wanneer zij de koopman hebben bestolen -Anatole France
er-zijn-heel-oprechte-lieden-die-eerst-menen-dat-zij-een-koopje-gehad-hebben-wanneer-zij-de-koopman-hebben-bestolen
Toneelspelers zouden meer dan eens te laat opkomen als zij niet voortdurend vervuld waren met de gedachte: Het komt mij voor dat het alweer een héél tijdje geleden is dat ze me nog gezien hebben -Sacha Guitry
toneelspelers-zouden-meer-dan-eens-te-laat-opkomen-als-zij-niet-voortdurend-vervuld-waren-met-de-gedachte-het-komt-mij-voor-dat-het-alweer-een-héél
Geloof niet wat politici zeggen, maar geloof evenmin dat zij het zonder reden zeggen -Immanuel Kant
geloof-niet-wat-politici-zeggen-maar-geloof-evenmin-dat-zij-het-zonder-reden-zeggen
Oprechte, nietberekenende dankbaarheid ontstaat slechts in een grote ziel; zij verkwikt het hart van degene wie zij geschonken wordt en versterkt zijn geloof in de mensheid -Samuel Johnson
oprechte-nietberekenende-dankbaarheid-ontstaat-slechts-in-een-grote-ziel-zij-verkwikt-het-hart-van-degene-wie-zij-geschonken-wordt-versterkt-zijn