Ik haat boeken: ze leren ons enkel over dingen te praten waarvan we niets af weten


ik-haat-boeken-ze-leren-ons-enkel-over-dingen-te-praten-waarvan-we-niets-af-weten
jean-jacques rousseauikhaatboekenzelerenonsenkeloverdingentepratenwaarvanwenietsafwetenik haathaat boekenze lerenleren onsons enkelenkel overover dingendingen tete pratenpraten waarvanwaarvan wewe nietsniets afaf wetenik haat boekenze leren onsleren ons enkelons enkel overenkel over dingenover dingen tedingen te pratente praten waarvanpraten waarvan wewaarvan we nietswe niets afniets af wetenze leren ons enkelleren ons enkel overons enkel over dingenenkel over dingen teover dingen te pratendingen te praten waarvante praten waarvan wepraten waarvan we nietswaarvan we niets afwe niets af wetenze leren ons enkel overleren ons enkel over dingenons enkel over dingen teenkel over dingen te pratenover dingen te praten waarvandingen te praten waarvan wete praten waarvan we nietspraten waarvan we niets afwaarvan we niets af weten

De jaren leren ons vele dingen waarvan de dagen geen weet hadden -Ralph Waldo Emerson
de-jaren-leren-ons-vele-dingen-waarvan-de-dagen-geen-weet-hadden
De beste boeken zijn die boeken waarvan je zegt dat ze goed zijn zonder precies te weten waarom -Fernand Auwera
de-beste-boeken-zijn-die-boeken-waarvan-zegt-dat-ze-goed-zijn-zonder-precies-te-weten-waarom
Al onze kennis helpt ons enkel om een pijnlijker dood te sterven dan de dieren die niets weten -Maurice Maeterlinck
al-onze-kennis-helpt-ons-enkel-om-een-pijnlijker-dood-te-sterven-dan-de-dieren-die-niets-weten
Her is niet verwonderlijk dat de meeste studenten niets weten, niets leren, niets presteren, niets kunnen; sociaal gedrag verstikt alles -Maarten 't Hart
her-is-niet-verwonderlijk-dat-de-meeste-studenten-niets-weten-niets-leren-niets-presteren-niets-kunnen-sociaal-gedrag-verstikt-alles
De Logos is niet enkel de zinvolle menselijke rede, maar ook de zin die in de dingen rust, die tot ons spreekt en ons de dingen betekenisvol maakt -Heraclitus
de-logos-is-niet-enkel-de-zinvolle-menselijke-rede-maar-ook-de-zin-die-in-de-dingen-rust-die-tot-ons-spreekt-ons-de-dingen-betekenisvol-maakt
Dood op zich is niets maar wij vrezen het hoe en waar daarna, waarvan we niets weten -John Dryden
dood-op-zich-is-niets-maar-wij-vrezen-het-hoe-waar-daarna-waarvan-we-niets-weten