Ik heb de vrijheid van het niet hebben van een advies verloren.


ik-heb-de-vrijheid-van-het-niet-hebben-van-een-advies-verloren
umberto ecoikhebdevrijheidvanhetniethebbeneenadviesverlorenik hebheb dede vrijheidvrijheid vanvan hethet nietniet hebbenhebben vanvan eeneen adviesadvies verlorenik heb deheb de vrijheidde vrijheid vanvrijheid van hetvan het niethet niet hebbenniet hebben vanhebben van eenvan een advieseen advies verlorenik heb de vrijheidheb de vrijheid vande vrijheid van hetvrijheid van het nietvan het niet hebbenhet niet hebben vanniet hebben van eenhebben van een adviesvan een advies verlorenik heb de vrijheid vanheb de vrijheid van hetde vrijheid van het nietvrijheid van het niet hebbenvan het niet hebben vanhet niet hebben van eenniet hebben van een advieshebben van een advies verloren

Wat men niet weet verloren te hebben, is niet verloren -Publilius Syrus
wat-men-niet-weet-verloren-te-hebben-is-niet-verloren
De manieren van een man uit het volk hebben vrijheid zonder gemak, en de manier van een heer gemak zonder vrijheid -Lord Chesterfield
de-manieren-van-een-man-uit-het-volk-hebben-vrijheid-zonder-gemak-de-manier-van-een-heer-gemak-zonder-vrijheid
Het leven van een mens, de vrijheid van een mens hebben slechts betekenis zolang hun waarde niet begrensd is -Jules Romains
het-leven-van-een-mens-de-vrijheid-van-een-mens-hebben-slechts-betekenis-zolang-hun-waarde-niet-begrensd-is
Ik heb mijn identiteitskaart verloren en vraag u om een nieuwe. Ik hoop dat de foto van de vorige nog kan dienen -J. van Remoortere
ik-heb-mijn-identiteitskaart-verloren-vraag-u-om-een-nieuwe-ik-hoop-dat-de-foto-van-de-vorige-nog-kan-dienen