Ik heb geen geld, geen middelen, geen hoop. Ik ben de gelukkigste man ter wereld


ik-heb-geen-geld-geen-middelen-geen-hoop-ik-ben-de-gelukkigste-man-ter-wereld
henry millerikhebgeengeldmiddelenhoopbendegelukkigstemanterwereldik hebheb geengeen geldgeen middelengeen hoopik benben dede gelukkigstegelukkigste manman terter wereldik heb geenheb geen geldik ben deben de gelukkigstede gelukkigste mangelukkigste man terman ter wereldik heb geen geldik ben de gelukkigsteben de gelukkigste mande gelukkigste man tergelukkigste man ter wereldik ben de gelukkigste manben de gelukkigste man terde gelukkigste man ter wereld

Nooit zeggen: Nooit zeggen: 'Ik heb geen geld.' Je moet altijd zeggen: 'Daar kan ik op het ogenblik nog geen geld voor vrijmaken.'Ik heb geen hoop op eigen kracht m'n eenzaamheid te ontvluchten. De steen heeft geen hoop iets anders te zijn dan steen. Maar door samen te werken verzamelt hij zich en wordt tempelAls er geen vrouwen bestonden, had al het geld in de wereld geen enkele betekenisIk heb geen spijt van beroepsmatige vijanden die ik gemaakt heb. Acteurs die geen vijanden durven maken, zouden uit deze wereld moeten stappenIk geef geen geld voor hoop