Ik heb het aardse geluk genoten, ik heb geleefd en bemind


ik-heb-het-aardse-geluk-genoten-ik-heb-geleefd-bemind
friedrich von schillerikhebhetaardsegelukgenotenikgeleefdbemindik hebheb hethet aardseaardse gelukgeluk genotenik hebheb geleefdgeleefd enen bemindik heb hetheb het aardsehet aardse gelukaardse geluk genotenik heb geleefdheb geleefd engeleefd en bemindik heb het aardseheb het aardse gelukhet aardse geluk genotenik heb geleefd enheb geleefd en bemindik heb het aardse gelukheb het aardse geluk genotenik heb geleefd en bemind

Ik betreur niet de ellende, die ik ondervonden heb, omdat ik daardoor het leven gevoeld heb. Ik heb geleefd en het was de prijs waard -Dorothy Dix
ik-betreur-niet-de-ellende-die-ik-ondervonden-heb-omdat-ik-daardoor-het-leven-gevoeld-heb-ik-heb-geleefd-het-was-de-prijs-waard
Ik heb geen spijt van mijn leven, omdat ik zo geleefd heb, dat ik niet achtte vergeefs geboren te zijn -Marcus Tullius Cicero
ik-heb-geen-spijt-van-mijn-leven-omdat-ik-zo-geleefd-heb-dat-ik-niet-achtte-vergeefs-geboren-te-zijn
Alleen de mens, die zijn hele leven gewerkt heeft, kan zeggen: ik heb geleefd -Johann Wolfgang von Goethe
alleen-de-mens-die-zijn-hele-leven-gewerkt-heeft-kan-zeggen-ik-heb-geleefd
Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd -Dag Hammarskjöld
als-voor-één-mens-in-leven-wat-betekend-hebt-dan-heb-niet-vergeefs-geleefd
Over wat ik niet gezegd heb, heb ik meer macht dan over wat ik heb uitgesproken -Jami
over-wat-ik-niet-gezegd-heb-heb-ik-meer-macht-dan-over-wat-ik-heb-uitgesproken
Dagen van arbeid! De enige dagen, dat ik geleefd heb -Alfred de Musset
dagen-van-arbeid-de-enige-dagen-dat-ik-geleefd-heb