Ik heb het eerst mijn schreden gezet op nieuwe wegen


ik-heb-het-eerst-mijn-schreden-gezet-op-nieuwe-wegen
horatiusikhebheteerstmijnschredengezetopnieuwewegenik hebheb hethet eersteerst mijnmijn schredenschreden gezetgezet opop nieuwenieuwe wegenik heb hetheb het eersthet eerst mijneerst mijn schredenmijn schreden gezetschreden gezet opgezet op nieuweop nieuwe wegenik heb het eerstheb het eerst mijnhet eerst mijn schredeneerst mijn schreden gezetmijn schreden gezet opschreden gezet op nieuwegezet op nieuwe wegenik heb het eerst mijnheb het eerst mijn schredenhet eerst mijn schreden gezeteerst mijn schreden gezet opmijn schreden gezet op nieuweschreden gezet op nieuwe wegen

Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik eerst mijn gebit en gehoorapparaat nodig heb om te vragen waar mijn bril ligt -Tina Turner
ik-ben-op-een-leeftijd-gekomen-dat-ik-eerst-mijn-gebit-gehoorapparaat-nodig-heb-om-te-vragen-waar-mijn-bril-ligt
Ik heb mijn identiteitskaart verloren en vraag u om een nieuwe. Ik hoop dat de foto van de vorige nog kan dienen -J. van Remoortere
ik-heb-mijn-identiteitskaart-verloren-vraag-u-om-een-nieuwe-ik-hoop-dat-de-foto-van-de-vorige-nog-kan-dienen
Wat eenzaamheid tot een kwelling maakt, is niet dat ik niemand heb om mijn last te delen, maar dit: ik heb alleen mijn eigen last te dragen -Dag Hammarskjöld
wat-eenzaamheid-tot-een-kwelling-maakt-is-niet-dat-ik-niemand-heb-om-mijn-last-te-delen-maar-dit-ik-heb-alleen-mijn-eigen-last-te-dragen
Al het levende heb ik gevolgd, ik liep de grootste en de kleinste wegen, om 's levens ware gedaante te kennen -Friedrich Nietzsche
al-het-levende-heb-ik-gevolgd-ik-liep-de-grootste-de-kleinste-wegen-om-'s-levens-ware-gedaante-te-kennen
Langs velerlei wegen kwam ik tot mijn waarheid; niet langs een ladder ben ik gestegen tot de hoogte, waar mijn oog over zijn verten dwaalt -Friedrich Nietzsche
langs-velerlei-wegen-kwam-ik-tot-mijn-waarheid-niet-langs-een-ladder-ben-ik-gestegen-tot-de-hoogte-waar-mijn-oog-over-zijn-verten-dwaalt
Ik ben niet bang voor de dood, maar ik heb geen haast om te sterven. Ik heb zoveel dat ik eerst wil doen -Steven Hawking
ik-ben-niet-bang-voor-de-dood-maar-ik-heb-geen-haast-om-te-sterven-ik-heb-zoveel-dat-ik-eerst-wil-doen