Ik heb horen zeggen dat complimenten maken gelijk staat met liegen


ik-heb-horen-zeggen-dat-complimenten-maken-gelijk-staat-met-liegen
jonathan swiftikhebhorenzeggendatcomplimentenmakengelijkstaatmetliegenik hebheb horenhoren zeggenzeggen datdat complimentencomplimenten makenmaken gelijkgelijk staatstaat metmet liegenik heb horenheb horen zeggenhoren zeggen datzeggen dat complimentendat complimenten makencomplimenten maken gelijkmaken gelijk staatgelijk staat metstaat met liegenik heb horen zeggenheb horen zeggen dathoren zeggen dat complimentenzeggen dat complimenten makendat complimenten maken gelijkcomplimenten maken gelijk staatmaken gelijk staat metgelijk staat met liegenik heb horen zeggen datheb horen zeggen dat complimentenhoren zeggen dat complimenten makenzeggen dat complimenten maken gelijkdat complimenten maken gelijk staatcomplimenten maken gelijk staat metmaken gelijk staat met liegen

Pas als je leert liegen, kun je het ook laten. Zo is dat met alle kwaad. Voor alles is in de wereld plaats. Pas als je in staat bent zowel het kwade als het goede te doen, kun je een keuze maken -Martin Simek
pas-als-leert-liegen-kun-het-ook-laten-zo-is-dat-met-alle-kwaad-voor-alles-is-in-de-wereld-plaats-pas-als-in-staat-bent-zowel-het-kwade-als-het
Als jij ophoudt met over mij te liegen, zal ik ophouden met over jou de waarheid te zeggen -Wiet van Broeckhoven
als-jij-ophoudt-met-over-mij-te-liegen-zal-ik-ophouden-met-over-jou-de-waarheid-te-zeggen
In het leven is het óf sterven óf liegen. Persoonlijk heb ik nooit de moed gehad mijzelf van kant te maken -Louis Ferdinand Céline
in-het-leven-is-het-óf-sterven-óf-liegen-persoonlijk-heb-ik-nooit-de-moed-gehad-mijzelf-van-kant-te-maken