Ik heb niets tegen het plebs; maar komt het eenmaal in het nauw, dan roept het, om de duivel te bannen, vast de schelmen, de tirannen


ik-heb-niets-tegen-het-plebs-maar-komt-het-eenmaal-in-het-nauw-dan-roept-het-om-de-duivel-te-bannen-vast-de-schelmen-de-tirannen
johann wolfgang von goetheikhebnietstegenhetplebsmaarkomteenmaalinnauwdanroepthetomdeduiveltebannenvastschelmentirannenik hebheb nietsniets tegentegen hethet plebsmaar komtkomt hethet eenmaaleenmaal inin hethet nauwdan roeptroept hetom dede duivelduivel tete bannenvast dede schelmende tirannenik heb nietsheb niets tegenniets tegen hettegen het plebsmaar komt hetkomt het eenmaalhet eenmaal ineenmaal in hetin het nauwdan roept hetom de duivelde duivel teduivel te bannenvast de schelmenik heb niets tegenheb niets tegen hetniets tegen het plebsmaar komt het eenmaalkomt het eenmaal inhet eenmaal in heteenmaal in het nauwom de duivel tede duivel te bannenik heb niets tegen hetheb niets tegen het plebsmaar komt het eenmaal inkomt het eenmaal in hethet eenmaal in het nauwom de duivel te bannen

Ik heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten geloven -Jan Greshoff
ik-heb-geen-bezwaar-tegen-het-geloof-maar-wel-tegen-de-rare-dingen-die-men-mij-wil-laten-geloven
Ik heb niets tegen homo
ik-heb-niets-tegen-homos-zolang-ze-maar-van-mijn-wijf-afblijven
Ik heb niets tegen homo's, zolang ze maar van mijn wijf afblijven -Herman Brusselmans
ik-heb-niets-tegen-homo's-zolang-ze-maar-van-mijn-wijf-afblijven
Ik heb niets tegen Hollanders, maar ik snap niet waarvoor zij kunnen dienen -Frédéric Dard
ik-heb-niets-tegen-hollanders-maar-ik-snap-niet-waarvoor-zij-kunnen-dienen