Ik reken mijzelf nergens toe. Ik ben een toneelschrijver die boeken schrijft


ik-reken-mijzelf-nergens-toe-ik-ben-een-toneelschrijver-die-boeken-schrijft
yvonne keulsikrekenmijzelfnergenstoebeneentoneelschrijverdieboekenschrijftik rekenreken mijzelfmijzelf nergensnergens toeik benben eeneen toneelschrijvertoneelschrijver diedie boekenboeken schrijftik reken mijzelfreken mijzelf nergensmijzelf nergens toeik ben eenben een toneelschrijvereen toneelschrijver dietoneelschrijver die boekendie boeken schrijftik reken mijzelf nergensreken mijzelf nergens toeik ben een toneelschrijverben een toneelschrijver dieeen toneelschrijver die boekentoneelschrijver die boeken schrijftik reken mijzelf nergens toeik ben een toneelschrijver dieben een toneelschrijver die boekeneen toneelschrijver die boeken schrijft

Een uitgever die zelf boeken schrijft, doet denken aan een koe in een milkbar -Arthur Koestler
een-uitgever-die-zelf-boeken-schrijft-doet-denken-aan-een-koe-in-een-milkbar
Er zijn boeken, die men koopt, maar niet leest; ook boeken, die men leest, maar niet koopt; eindelijk boeken, die men noch leest noch koopt, doch alleen ... schrijft -Fliegende Blätter
er-zijn-boeken-die-men-koopt-maar-niet-leest-ook-boeken-die-men-leest-maar-niet-koopt-eindelijk-boeken-die-men-noch-leest-noch-koopt-doch-alleen
We zouden een mooi brandje hebben als allen, die geen vuur in hun boeken kunnen leggen, er toe konden besluiten hun boeken in het vuur te leggen -Charles Caleb Colton
we-zouden-een-mooi-brandje-hebben-als-allen-die-geen-vuur-in-hun-boeken-kunnen-leggen-er-toe-konden-besluiten-hun-boeken-in-het-vuur-te-leggen
Een vrouw die schrijft heeft dubbel ongeluk: zij vermeerdert het aantal boeken en vermindert het aantal vrouwen -Alphonse Karr
een-vrouw-die-schrijft-heeft-dubbel-ongeluk-zij-vermeerdert-het-aantal-boeken-vermindert-het-aantal-vrouwen