Ik zit ook naar sommige programma's te kijken als een eend naar een onweer


ik-zit-ook-naar-sommige-programma's-te-kijken-als-een-eend-naar-een-onweer
aad van den heuvelikzitooknaarsommigeprogramma'stekijkenalseeneendonweerik zitzit ookook naarnaar sommigesommige programma'sprogramma's tete kijkenkijken alsals eeneen eendeend naarnaar eeneen onweerik zit ookzit ook naarook naar sommigenaar sommige programma'ssommige programma's teprogramma's te kijkente kijken alskijken als eenals een eendeen eend naareend naar eennaar een onweerik zit ook naarzit ook naar sommigeook naar sommige programma'snaar sommige programma's tesommige programma's te kijkenprogramma's te kijken alste kijken als eenkijken als een eendals een eend naareen eend naar eeneend naar een onweerik zit ook naar sommigezit ook naar sommige programma'sook naar sommige programma's tenaar sommige programma's te kijkensommige programma's te kijken alsprogramma's te kijken als eente kijken als een eendkijken als een eend naarals een eend naar eeneen eend naar een onweer

In New York gaan de mensen niet naar het theater - ze gaan naar een hit kijken -Erica Jong
in-new-york-gaan-de-mensen-niet-naar-het-theater-ze-gaan-naar-een-hit-kijken
'U zit nu al 3 uur naar mij te kijken. Waarom gaat u zelf niet vissen?' 'Daar heb ik het geduld niet voor.' -Wiet van Broeckhoven
'u-zit-nu-al-3-uur-naar-mij-te-kijken-waarom-gaat-u-zelf-niet-vissen'-'daar-heb-ik-het-geduld-niet-voor'
T.V. is het beste bewijs dat mensen liever naar gelijk wat kijken dan naar elkaar -Wiet van Broeckhoven
tv-is-het-beste-bewijs-dat-mensen-liever-naar-gelijk-wat-kijken-dan-naar-elkaar
Mannen kijken naar de vrouwen om ze te zien; vrouwen kijken naar de mannen om gezien te worden -Jacques Normand
mannen-kijken-naar-de-vrouwen-om-ze-te-zien-vrouwen-kijken-naar-de-mannen-om-gezien-te-worden
Gewone mensen kijken naar hun omgeving. Wie de Weg volgt kijkt naar de Geest. Je moet echter beide zienswijzen vergeten om Dharma te bereiken -Huang Po
gewone-mensen-kijken-naar-hun-omgeving-wie-de-weg-volgt-kijkt-naar-de-geest-je-moet-echter-beide-zienswijzen-vergeten-om-dharma-te-bereiken
Film is kijken naar mensen die kijken -Remco Campert
film-is-kijken-naar-mensen-die-kijken