In Amerika maakt men vaak zulke lange films, dat de opnamen wel eens langer duren dan de huwelijken van de betrokken sterren


in-amerika-maakt-men-vaak-zulke-lange-films-dat-de-opnamen-wel-eens-langer-duren-dan-de-huwelijken-van-de-betrokken-sterren
barbra streisandinamerikamaaktmenvaakzulkelangefilmsdatdeopnamenweleenslangerdurendanhuwelijkenvanbetrokkensterrenin amerikaamerika maaktmaakt menmen vaakvaak zulkezulke langelange filmsdat dede opnamenopnamen welwel eenseens langerlanger durenduren dandan dede huwelijkenhuwelijken vanvan dede betrokkenbetrokken sterrenin amerika maaktamerika maakt menmaakt men vaakmen vaak zulkevaak zulke langezulke lange filmsdat de opnamende opnamen welopnamen wel eenswel eens langereens langer durenlanger duren danduren dan dedan de huwelijkende huwelijken vanhuwelijken van devan de betrokkende betrokken sterrenin amerika maakt menamerika maakt men vaakmaakt men vaak zulkemen vaak zulke langevaak zulke lange filmsdat de opnamen welde opnamen wel eensopnamen wel eens langerwel eens langer dureneens langer duren danlanger duren dan deduren dan de huwelijkendan de huwelijken vande huwelijken van dehuwelijken van de betrokkenvan de betrokken sterrenin amerika maakt men vaakamerika maakt men vaak zulkemaakt men vaak zulke langemen vaak zulke lange filmsdat de opnamen wel eensde opnamen wel eens langeropnamen wel eens langer durenwel eens langer duren daneens langer duren dan delanger duren dan de huwelijkenduren dan de huwelijken vandan de huwelijken van dede huwelijken van de betrokkenhuwelijken van de betrokken sterren

Als Obama de gezondheid van Amerika op de lange termijn echt radicaal wil veranderen, dan hoeft hij alleen maar de prijs van suiker en zout te verdrievoudigen -Jamie Oliver
als-obama-de-gezondheid-van-amerika-op-de-lange-termijn-echt-radicaal-wil-veranderen-dan-hoeft-hij-alleen-maar-de-prijs-van-suiker-zout-te
Soms lig ik 's nachts wakker en vraag 'Wat heb ik verkeerd gedaan'. Een stem antwoord dan, 'Dit gaat langer duren dan één nacht' -Charles M. Schulz
soms-lig-ik-'s-nachts-wakker-vraag-'wat-heb-ik-verkeerd-gedaan'-een-stem-antwoord-dan-'dit-gaat-langer-duren-dan-één-nacht'
Wanneer men onverschillig is, neemt het oog nog steeds foto's. Wanneer men geïnteresseerd is, maakt het films -Malcolm de Chazal
wanneer-men-onverschillig-is-neemt-het-oog-nog-steeds-foto's-wanneer-men-geïnteresseerd-is-maakt-het-films
Maar ja, een arend die altijd weer van die diepvrieskippen tegenkomt die tegen hem opbotsen, dat wordt wel eens vervelend. Dan krijg je de neiging om daar eens hutspot van te maken -Jan Wolkers
maar-ja-een-arend-die-altijd-weer-van-die-diepvrieskippen-tegenkomt-die-tegen-hem-opbotsen-dat-wordt-wel-eens-vervelend-dan-krijg-de-neiging-om-daar