In de grond is het ideaal altijd een utopie


in-de-grond-is-het-ideaal-altijd-een-utopie
ernest renanindegrondishetideaalaltijdeenutopiein dede grondgrond isis hethet ideaalideaal altijdaltijd eeneen utopiein de grondde grond isgrond is hetis het ideaalhet ideaal altijdideaal altijd eenaltijd een utopiein de grond isde grond is hetgrond is het ideaalis het ideaal altijdhet ideaal altijd eenideaal altijd een utopiein de grond is hetde grond is het ideaalgrond is het ideaal altijdis het ideaal altijd eenhet ideaal altijd een utopie

Men vergist zich telkens weer, wanneer men vooruitgang van een ideaal verwacht: de overwinning van een ideaal betekende tot nu toe altijd een flink aantal stappen terugOok wanneer een volk op zijn terugweg is, loopt het een ideaal achterna. Het gelooft altijd aan een voorwaartsDe werklijkheid bederft als het ideaal er zijn parfum niet brengt; maar het ideaal zelf, als het zich niet met de werkelijkheid verbindt, wordt een vergifDe werkelijkheid bederft wanneer het ideaal er niet zijn parfum aan toevoegt, maar het ideaal zelf wordt tot een vergif, indien het zich niet met de werkelijkheid verbindtEen deugd, die in de grond vals is, vertoont zich altijd in overdreven vormenNaar een eigen ideaal te streven is schoon, maar zijn volk een ideaal te zijn, is groot. Ideeën te denken is verheven; maar ideeën in de massa levend te maken, is handelen als een god