In de tragedies van het leven spelen komedianten dikwijls de hoofdrol


in-de-tragedies-van-het-leven-spelen-komedianten-dikwijls-de-hoofdrol
peter siriusindetragediesvanhetlevenspelenkomediantendikwijlshoofdrolin dede tragediestragedies vanvan hethet levenleven spelenspelen komediantenkomedianten dikwijlsdikwijls dede hoofdrolin de tragediesde tragedies vantragedies van hetvan het levenhet leven spelenleven spelen komediantenspelen komedianten dikwijlskomedianten dikwijls dedikwijls de hoofdrolin de tragedies vande tragedies van hettragedies van het levenvan het leven spelenhet leven spelen komediantenleven spelen komedianten dikwijlsspelen komedianten dikwijls dekomedianten dikwijls de hoofdrolin de tragedies van hetde tragedies van het leventragedies van het leven spelenvan het leven spelen komediantenhet leven spelen komedianten dikwijlsleven spelen komedianten dikwijls despelen komedianten dikwijls de hoofdrol

Adjunct: ondergeschikte die vaak de hoofdrol moet spelenMenig mens speelt niet eens in zijn eigen leven de hoofdrolEr zijn twee tragedies in het leven. De ene is je hartewens niet in vervulling te zien gaan. De andere is hem vervuld te zienDe ware tragedies van het hart zijn die waarin niets gebeurt.Het leven is als een toneelstuk. Eerst speel je zelf de hoofdrol, dan een bijrol, dan souffleer je anderen en tenslotte zie je hoe het doek valtAlle mannen zijn komedianten. Behalve, misschien, enkele acteurs