In ieder afscheid is een beeld des doods


in-ieder-afscheid-is-een-beeld-doods
george eliotiniederafscheidiseenbeelddoodsin iederieder afscheidafscheid isis eeneen beeldbeeld desdes doodsin ieder afscheidieder afscheid isafscheid is eenis een beeldeen beeld desbeeld des doodsin ieder afscheid isieder afscheid is eenafscheid is een beeldis een beeld deseen beeld des doodsin ieder afscheid is eenieder afscheid is een beeldafscheid is een beeld desis een beeld des doods

Het leven is een klein eiland in de grote oceaan des doods -Ernst Hohenemser
het-leven-is-een-klein-eiland-in-de-grote-oceaan-doods
De ouderdom is een tiran die op straffe des doods, alle genoegens der jeugd verbiedt -Francois de la Rochefoucauld
de-ouderdom-is-een-tiran-die-op-straffe-doods-alle-genoegens-der-jeugd-verbiedt
Nergens bestaat een gemakkelijk pad naar vrijheid, en velen van ons zullen steeds op nieuw door een dal van schaduwen des doods moeten gaan voordat we de bergtop van onze verlangens bereiken -Nelson Mandela
nergens-bestaat-een-gemakkelijk-pad-naar-vrijheid-velen-van-ons-zullen-steeds-op-nieuw-door-een-dal-van-schaduwen-doods-moeten-gaan-voordat-we-de
Een ieder die roem wil behalen, moet tijdig van de eer afscheid nemen en de zware kunst beoefenen te rechter tijd heen te gaan -Friedrich Nietzsche
een-ieder-die-roem-wil-behalen-moet-tijdig-van-de-eer-afscheid-nemen-de-zware-kunst-beoefenen-te-rechter-tijd-heen-te-gaan
Moet ik de kunst een beeld van leven noemen? Een beeld in de beek, ja; maar niet een in de spiegel -Franz Grillparzer
moet-ik-de-kunst-een-beeld-van-leven-noemen-een-beeld-in-de-beek-ja-maar-niet-een-in-de-spiegel