In interviews beweren de meeste auteurs dat zij hun eigen werk zelden of nooit herlezen. Dat verklaart veel


in-interviews-beweren-de-meeste-auteurs-dat-zij-hun-eigen-werk-zelden-of-nooit-herlezen-dat-verklaart-veel
gerd de leyininterviewsbewerendemeesteauteursdatzijhuneigenwerkzeldenofnooitherlezendatverklaartveelin interviewsinterviews bewerenbeweren dede meestemeeste auteursauteurs datdat zijzij hunhun eigeneigen werkwerk zeldennooit herlezendat verklaartverklaart veelin interviews bewereninterviews beweren debeweren de meestede meeste auteursmeeste auteurs datauteurs dat zijdat zij hunzij hun eigenhun eigen werkeigen werk zeldenzelden of nooitdat verklaart veelin interviews beweren deinterviews beweren de meestebeweren de meeste auteursde meeste auteurs datmeeste auteurs dat zijauteurs dat zij hundat zij hun eigenzij hun eigen werkhun eigen werk zeldenwerk zelden of nooitzelden of nooit herlezenin interviews beweren de meesteinterviews beweren de meeste auteursbeweren de meeste auteurs datde meeste auteurs dat zijmeeste auteurs dat zij hunauteurs dat zij hun eigendat zij hun eigen werkzij hun eigen werk zeldeneigen werk zelden of nooitwerk zelden of nooit herlezen

Wat mij hindert bij veel auteurs: ze kunnen niet zwijgen in hun boeken. Zelden laten ze de lezer aan het woord -Karel Jonckheere
wat-mij-hindert-bij-veel-auteurs-ze-kunnen-niet-zwijgen-in-hun-boeken-zelden-laten-ze-de-lezer-aan-het-woord
Sommige auteurs jagen zoveel stof op rond hun naam dat men hun werken niet (meer) ziet -Karel Jonckheere
sommige-auteurs-jagen-zoveel-stof-op-rond-hun-naam-dat-men-hun-werken-niet-meer-ziet
Ik heb veel fouten begaan, maar ik heb nooit de fout begaan te beweren dat ik er nooit een begaan had -James Gordon Bennett Jr
ik-heb-veel-fouten-begaan-maar-ik-heb-nooit-de-fout-begaan-te-beweren-dat-ik-er-nooit-een-begaan-had
Er zijn mensen, die nooit hun trots afleggen; als zij inspectie houden van hun fouten, doen zij dat te paard -Thomas L. Masson
er-zijn-mensen-die-nooit-hun-trots-afleggen-als-zij-inspectie-houden-van-hun-fouten-doen-zij-dat-te-paard
Dat de geschiedenis zich herhaalt, is vooral daarom zo leerzaam, omdat zij zich nooit op dezelfde wijze herhaalt. Men kan dus even goed beweren, dat de geschiedenis altijd weer nieuw is -Simon Vestdijk
dat-de-geschiedenis-zich-herhaalt-is-vooral-daarom-zo-leerzaam-omdat-zij-zich-nooit-op-dezelfde-wijze-herhaalt-men-kan-dus-even-goed-beweren-dat-de
Het is een meesterstuk der Engelsen geweest hun zondag dermate heilig en vervelend te maken, dat zij ongemerkt weer naar hun dagelijks werk verlangen -Friedrich Nietzsche
het-is-een-meesterstuk-der-engelsen-geweest-hun-zondag-dermate-heilig-vervelend-te-maken-dat-zij-ongemerkt-weer-naar-hun-dagelijks-werk-verlangen