Innerlijk behoor ik tot geen enkel land, tot geen enkele godsdienst, onderschrijf ik geen enkel dogma, geen enkel geloof


innerlijk-behoor-ik-tot-geen-enkel-land-tot-geen-enkele-godsdienst-onderschrijf-ik-geen-enkel-dogma-geen-enkel-geloof
krishnamurtiinnerlijkbehooriktotgeenenkellandenkelegodsdienstonderschrijfdogmageloofinnerlijk behoorik tottot geengeen enkelenkel landtot geengeen enkeleenkele godsdienstonderschrijf ikik geengeen enkelenkel dogmageen enkelenkel geloofinnerlijk behoor ikbehoor ik totik tot geentot geen enkelgeen enkel landtot geen enkelegeen enkele godsdienstonderschrijf ik geenik geen enkelgeen enkel dogmageen enkel geloofinnerlijk behoor ik totbehoor ik tot geenik tot geen enkeltot geen enkel landtot geen enkele godsdienstonderschrijf ik geen enkelik geen enkel dogmainnerlijk behoor ik tot geenbehoor ik tot geen enkelik tot geen enkel landonderschrijf ik geen enkel dogma

'Er zijn geen ziekten, enkel zieke mensen' zeggen sommige doktoren. Ik zeg dat er geen meningen zijn, doch enkel mensen die iets menenEen nihilist buigt voor geen enkele autoriteit en aanvaardt geen enkel beginsel, al wordt het nog zo algemeen geaccepteerd, zonder voorafgaand onderzoekEen mens die alleen was in het heelal had geen enkel recht, maar enkel verplichtingen.Geen enkel beest is zo woest dat het geen genade kent. Ik ken geen genade, dus ik ben geen beestAristoteles was beroemd om zijn alles omvattende kennis. Hij leerde dat de hersenen er enkel zijn om het bloed af te koelen en geen rol spelen in het denkproces. Dit gaat enkel op bij bepaalde personenDuisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat