Je kunt doen alsof je ernstig bent, je kunt niet doen alsof je geestig bent


je-kunt-doen-alsof-ernstig-bent-kunt-niet-doen-alsof-geestig-bent
sacha guitrykuntdoenalsofernstigbentnietgeestigbentje kuntkunt doendoen alsofalsof jeje ernstigernstig bentje kuntkunt nietniet doendoen alsofalsof jeje geestiggeestig bentje kunt doenkunt doen alsofdoen alsof jealsof je ernstigje ernstig bentje kunt nietkunt niet doenniet doen alsofdoen alsof jealsof je geestigje geestig bentje kunt doen alsofkunt doen alsof jedoen alsof je ernstigalsof je ernstig bentje kunt niet doenkunt niet doen alsofniet doen alsof jedoen alsof je geestigalsof je geestig bentje kunt doen alsof jekunt doen alsof je ernstigdoen alsof je ernstig bentje kunt niet doen alsofkunt niet doen alsof jeniet doen alsof je geestigdoen alsof je geestig bent

Acteren is een leuk, kinderachtig beroep: doen alsof je iemand anders bent en tegelijkertijd jezelf verkopenAls je weet dat je dood gaat kun je twee fouten maken; doen alsof er niets aan de hand is of doen alsof het leven al voorbij isEr zijn veel dwazen die doen alsof ze wijs zijn. Waarom zou een wijs mens niet doen alsof hij dwaas is?Je kunt met je neuroses maar twee dingen doen. Je kunt ze huichelen of je kunt ze aan de grote klok hangenEr zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder isHet voordeel van slim zijn is, dat je gemakkelijk kunt doen of je dom bent. Het omgekeerde is veel moeilijker