Kasmijn: uitspraak van een Waal in een Vlaamse vestiaire


kasmijn-uitspraak-van-een-waal-in-een-vlaamse-vestiaire
van pottelberghekasmijnuitspraakvaneenwaalinvlaamsevestiaireuitspraak vanvan eeneen waalwaal inin eeneen vlaamsevlaamse vestiaireuitspraak van eenvan een waaleen waal inwaal in eenin een vlaamseeen vlaamse vestiaireuitspraak van een waalvan een waal ineen waal in eenwaal in een vlaamsein een vlaamse vestiaireuitspraak van een waal invan een waal in eeneen waal in een vlaamsewaal in een vlaamse vestiaire

Vraag honderd mensen of ze één gedenkwaardige uitspraak van de huidige paus kennen. Je blijft lachenEen James Bond-boek is stom maar opwindend, terwijl een meesterwerk van de Vlaamse literatuur even stom maar daarbij ook nog vervelend isOp het moment dat een kleine jongen zich bezig houdt met wat een Vlaamse gaai of een mus is, is hij niet langer in staat de vogels echt te zien of te horen zingenEen spreuk is een korte uitspraak die op lange ervaring berust'Iedere intelligente uitspraak over poëzie is bereid een kwartier later zelfmoord te plegen, zo ook dezeDe Vlaamse taal is wonder zoet, voor die haar geen geweld aandoet