Laat steeds uw licht schijnen doch zorg dat uw schaduw niet op een uwer superieuren valt


laat-steeds-uw-licht-schijnen-doch-zorg-dat-uw-schaduw-niet-op-een-uwer-superieuren-valt
fliegende blätterlaatsteedsuwlichtschijnendochzorgdatschaduwnietopeenuwersuperieurenvaltlaat steedssteeds uwuw lichtlicht schijnenschijnen dochdoch zorgzorg datdat uwuw schaduwschaduw nietniet opop eeneen uweruwer superieurensuperieuren valtlaat steeds uwsteeds uw lichtuw licht schijnenlicht schijnen dochschijnen doch zorgdoch zorg datzorg dat uwdat uw schaduwuw schaduw nietschaduw niet opniet op eenop een uwereen uwer superieurenuwer superieuren valtlaat steeds uw lichtsteeds uw licht schijnenuw licht schijnen dochlicht schijnen doch zorgschijnen doch zorg datdoch zorg dat uwzorg dat uw schaduwdat uw schaduw nietuw schaduw niet opschaduw niet op eenniet op een uwerop een uwer superieureneen uwer superieuren valtlaat steeds uw licht schijnensteeds uw licht schijnen dochuw licht schijnen doch zorglicht schijnen doch zorg datschijnen doch zorg dat uwdoch zorg dat uw schaduwzorg dat uw schaduw nietdat uw schaduw niet opuw schaduw niet op eenschaduw niet op een uwerniet op een uwer superieurenop een uwer superieuren valt

Naar de mate uwer vreugde bij het zien van de vreugde van uw medemens, en uwer smart bij zijn lijden, kunt gij de graad uwer goedheid bepalen -Johann Kaspar Lavater
naar-de-mate-uwer-vreugde-bij-het-zien-van-de-vreugde-van-uw-medemens-uwer-smart-bij-zijn-lijden-kunt-gij-de-graad-uwer-goedheid-bepalen
Steeds zult gij een groter deel van het geheel zien, doch alle onderdelen steeds kleiner -Friedrich Rückert
steeds-zult-gij-een-groter-deel-van-het-geheel-zien-doch-alle-onderdelen-steeds-kleiner
Licht laten schijnen in de diepte van het menselijk hart, dat is de roeping van de kunstenaar -Robert Schumann
licht-laten-schijnen-in-de-diepte-van-het-menselijk-hart-dat-is-de-roeping-van-de-kunstenaar