Lachen en glimlachen zijn poort en deur, waardoor veel goed in de mensen kan binnendringen


lachen-glimlachen-zijn-poort-deur-waardoor-veel-goed-in-de-mensen-kan-binnendringen
christian morgensternlachenglimlachenzijnpoortdeurwaardoorveelgoedindemensenkanbinnendringenlachen enen glimlachenglimlachen zijnzijn poortpoort enen deurveel goedgoed inin dede mensenmensen kankan binnendringenlachen en glimlachenen glimlachen zijnglimlachen zijn poortzijn poort enpoort en deurwaardoor veel goedveel goed ingoed in dein de mensende mensen kanmensen kan binnendringenlachen en glimlachen zijnen glimlachen zijn poortglimlachen zijn poort enzijn poort en deurwaardoor veel goed inveel goed in degoed in de mensenin de mensen kande mensen kan binnendringenlachen en glimlachen zijn poorten glimlachen zijn poort englimlachen zijn poort en deurwaardoor veel goed in deveel goed in de mensengoed in de mensen kanin de mensen kan binnendringen

Lachen en glimlachen zijn poort en deur, waardoor veel goeds in de mensen kan binnen glippenDe antithese is de enge poort waardoor de dwaling het liefst naar de waarheid sluiptWe lachen hard om een mop. We glimlachen zachtjes om het gelukHet is altijd goed om te lachen, en als een kriebelend strootje er de oorzaak van kan zijn, is het een voorwerp dat tot het geluk der mensen bijdraagtEen komiek die zijn vrouw aan het lachen kan krijgen, moet volhouden. Hij is goedHet is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaan