Liefde! Grote woorden te voren, kleine woordjes terwijl, grove woorden daarna


liefde-grote-woorden-te-voren-kleine-woordjes-terwijl-grove-woorden-daarna
Édouard pailleronliefdegrotewoordentevorenkleinewoordjesterwijlgrovedaarnagrote woordenwoorden tete vorenkleine woordjeswoordjes terwijlgrove woordenwoorden daarnagrote woorden tewoorden te vorenkleine woordjes terwijlgrove woorden daarnagrote woorden te voren

Grote woorden moeten vaak kleine daden verbloemenHoe zouden velen kleine dingen kunnen zeggen zonder grote woorden?Dat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werkenDe psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenZoals het grote geesten eigen is om in weinig woorden veel duidelijk te maken, zo hebben kleine geesten de gave om veel te praten en niets te zeggenWik en weeg goed uwe woorden want woorden maken daden