Mag ik u mijn beste wensen overmaken, evenals mijn vrouw


mag-ik-u-mijn-beste-wensen-overmaken-evenals-mijn-vrouw
j. van remoorteremagikmijnbestewensenovermakenevenalsvrouwmag ikik uu mijnmijn bestebeste wensenwensen overmakenevenals mijnmijn vrouwmag ik uik u mijnu mijn bestemijn beste wensenbeste wensen overmakenevenals mijn vrouwmag ik u mijnik u mijn besteu mijn beste wensenmijn beste wensen overmakenmag ik u mijn besteik u mijn beste wensenu mijn beste wensen overmaken

Er zijn drie dingen waar niemand aan mag komen: mijn os, mijn vrouw en mijn goede naamMijn beste vriend liep weg met mijn vrouw en geloof me: ik mis hemAls blijk van waardering voor je dankbetuiging en in antwoord op mijn beste wensen als antwoord op jouw gelukwensen in antwoord op mijn bericht dat ik benoemd wasMijn wensen zijn dwazen, zij schreeuwen dwars door Uw zangen heen, mijn Meester. Laat mij slechts luisterenThuis ben ik de baas, mijn vrouw mag alleen de beslissingen nemenGeven is een woord, waarvoor hij zulk een afkeer heeft, dat hij nooit zegt; ik geef u mijn beste wensen voor vandaag, maar ik leen ze u