Men bezight ambtenaers, doch mag er niet op bouwen


men-bezight-ambtenaers-doch-mag-er-niet-op-bouwen
joost van den vondelmenbezightambtenaersdochmagernietopbouwenmen bezightbezight ambtenaersdoch magmag erer nietniet opop bouwenmen bezight ambtenaersdoch mag ermag er nieter niet opniet op bouwendoch mag er nietmag er niet oper niet op bouwendoch mag er niet opmag er niet op bouwen

Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen -Mahatma Gandhi
slechts-diegene-mag-slopen-die-iets-beters-kan-bouwen
Men moet zo denken als de architecten bouwen, niet zoals men domino speelt -A. Schopenhauer
men-moet-zo-denken-als-de-architecten-bouwen-niet-zoals-men-domino-speelt
Men mag anders denken als de tijd, maar men mag zich niet anders kleden -Marie von Ebner-Eschenbach
men-mag-anders-denken-als-de-tijd-maar-men-mag-zich-niet-anders-kleden
Des avonds wordt men wijs  voor de verlopen dag, doch nimmer naar de eis van hem die komen mag -Friedrich Rückert
des-avonds-wordt-men-wijs-voor-de-verlopen-dag-doch-nimmer-naar-de-eis-van-hem-die-komen-mag
Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen -John Ruskin
als-we-bouwen-laten-we-dan-bedenken-dat-we-voor-de-eeuwigheid-bouwen
Men haat niet, zolang men nog minacht, doch eerst wanneer men even hoog of hoger acht -Friedrich Nietzsche
men-haat-niet-zolang-men-nog-minacht-doch-eerst-wanneer-men-even-hoog-of-hoger-acht