Men houdt de mensen veelal voor gevaarlijker dan ze zijn. Dwazen en wijzen zijn onschadelijk, alleen de half-wijzen en de half-dwazen richtten onheil aan


men-houdt-de-mensen-veelal-voor-gevaarlijker-dan-ze-zijn-dwazen-wijzen-zijn-onschadelijk-alleen-de-half-wijzen-de-half-dwazen-richtten-onheil-aan
johann wolfgang von goethemenhoudtdemensenveelalvoorgevaarlijkerdanzezijndwazenwijzenzijnonschadelijkalleenhalfwijzenhalfdwazenrichttenonheilaanmen houdthoudt dede mensenmensen veelalveelal voorgevaarlijker dandan zeze zijndwazen enen wijzenwijzen zijnzijn onschadelijkalleen deen derichtten onheilonheil aanmen houdt dehoudt de mensende mensen veelalmensen veelal voorveelal voor gevaarlijkervoor gevaarlijker dangevaarlijker dan zedan ze zijndwazen en wijzenen wijzen zijnwijzen zijn onschadelijkrichtten onheil aan

Dwazen en verstandige mensen zijn even onschadelijk; slechts de half zotten en halfwijzen, die zijn het gevaarlijkstHet enige verschil tussen wijzen en dwazen is, dat wijzen 's nachts dromen en dwazen overdag en 's nachtsWijzen leren meer van dwazen, dan dwazen van wijzen.De wijzen leren meer van de dwazen, dan de dwazen van de wijzenEr is dus ofwel geen enkel onderscheid tussen dwazen en wijzen of, als er toch één is, dan is het dat de dwazen gelukkiger zijn daarbij. En wel daarom dat ten eerste hun geluk nauwelijks iets kost omdat een simpele vooropgezette mening voldoende is. Ten tweede omdat zij dit geluk met ontelbare anderen delen. Er is trouwens geen gein aan, iets goeds alleen bezittenLogische consequenties zijn de boemannen van dwazen en de bakens van wijzen